Kształcimy
LIDERÓW zmian!

STUDIA PODYPLOMOWE MBA ZSW UAM UEP

Nasi słuchacze i absolwenci to m.in. rektorzy i prorektorzy, kanclerze i wicekanclerze, dziekani i prodziekani, osoby kierujące działami administracji uczelnianej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni, kierownicy działów, osoby kierujące dziekanatami, pracownicy sekcji IT, pracownicy biur rektora oraz nauczyciele akademiccy... z całej Polski.

Overlay

Awansowali z nami

 • Studia MBA to WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE I GWARACJA JAKOŚCI

  Studia MBA w zakresie Zarządzania Szkołami Wyższymi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza to unikatowy, kompleksowy program rozwoju kompetencji i umiejętności menedżerskich opracowany przez wysokiej klasy specjalistów i doświadczonych praktyków.

  Zajęcia wyposażyły mnie nie tylko w wiedzę, pozwoliły rozpoznać najnowsze światowe trendy z zakresu zarządzania, ale również dostarczyły inspiracji do inicjowania zmian i budowania zmotywowanego i proaktywnego zespołu bowiem uniwersalnym komponentem zarządzania jest dynamika procesów grupowych. Zarządzanie jest najważniejszą częścią każdej organizacji a wiedza na temat teorii zarządzania jest elementem kluczowym, jeśli mamy odnieść sukces. Pełniąc funkcję Dziekana Wydziału codzienne wykorzystuję wiedzę zdobytą na studiach MBA.

  Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
  Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 • NOWE SPOJRZENIE NA SIEBIE JAKO MENEDŻERA ORAZ ZESPÓŁ KTÓRYM ZARZĄDZAMY...

  Miałem niewątpliwą przyjemność studiować w ramach programu MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą (II edycja). Studia te poruszały cztery bloki programowe - ekonomia/finanse, psychologia, prawo, zarządzanie/marketing – kluczowe dla uzyskania kompetencji osoby predysponowanej do pełnienia wysokich funkcji menedżerskich w strukturach uczelni wyższych. Z uwagi na wcześniejsze doświadczenia wiele z tych obszarów stanowiło dla mnie możliwość ugruntowania wiedzy. Kluczową wartością dodaną programu MBA ZSW jest umiejętność wyciągnięcia z zajęć tych elementów, które można wykorzystać w codziennej pracy natychmiast, a następnie wdrożenie ich – w każdym z bloków tematycznych znajdowałem takie obszary. Przenoszenie ich do praktyki zarządzania pozwalało uzyskiwać wyniki niemal natychmiast oraz dostarczało dużej satysfakcji. W moim przypadku najwięcej zmian rozwojowych przysporzyła wiedza zdobywana w bloku psychologicznym. Nowe spojrzenie na siebie jako menedżera oraz zespół, którym zarządzamy – pozwoliły mi na wprowadzenie dynamicznych zmian w praktyce, dzięki którym mój rozwój zawodowy nabrał tempa i zacząłem odnosić większe sukcesy. Sam system studiowania w postaci czterodniowych zjazdów z noclegami we wspólnym miejscu, pozwalał na całkowite oderwanie się od codzienności zawodowej i skupienie na samokształceniu oraz sprzyjał integracji. Nawiązaliśmy wiele wspaniałych przyjaźni, które są kontynuowane do dzisiaj oraz owocują wzajemnym wsparciem i ciągłą wymianą doświadczeń, a czas studiowania był wspaniałą przygodą. Na uwagę zasługuje fantastyczna atmosfera kreowana przez kierownictwo programu i prowadzących zajęcia. Program MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą to dobry wybór!

  Mgr Wojciech Zalewski 
  Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 • PROFESJONALNA KADRA, ŚWIETNE WYKŁADY, ĆWICZENIA, DYSKUSJE, PRACA W ZESPOŁACH

  Mam zaszczyt być absolwentką drugiej edycji dwuletnich Studiów Podyplomowych MBA - Zarządzanie Szkołą Wyższą. Dziś, po prawie czterech latach od zakończenia studiów, często wracam myślami do „tamtych czasów”. Wspomnienie wywołuje uśmiech.

  To, co pierwsze przychodzi na myśl to atmosfera. Profesjonalna Kadra, świetne wykłady, ćwiczenia, dyskusje, praca w zespołach i oczywiście - niezapomniane wieczory. Studia nauczyły mnie jak „zrozumieć” uczelnie. Osoby, które miałam przyjemność poznać reprezentowały różne grupy pracowników uczelni – rektorzy, dziekani, nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący nauczycielami. Każdy z nas, słuchaczy, należał do którejś z grup i każdy z nas miał inne spojrzenie na uczelnie jako organizacje. Wymiana poglądów, doświadczeń, a czasami sprzeczanie się, pozwoliło popatrzeć na nasze Alma Mater z innej perspektywy. W efekcie studiów zyskałam pewność, że wiedza którą posiadałam, a przede wszystkim ta, którą zdobyłam w trakcie MBA, pozwala mi skuteczniej realizować stawiane przede mną zadania, efektywniej zarządzać zespołami, uczelnią. Zarządzanie państwową uczelnią wyższą jest bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. Uczelnia musi funkcjonować jak przedsiębiorstwo, pozyskiwać środki z różnych źródeł, „sprzedawać” swoje usługi przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów kształcenia, wysokiej jakości, innowacyjności badań naukowych i uwzględnieniu wielu ograniczeń wynikających z przepisów prawa regulującego działalność uczelni. Studia MBA dały mi przydatne w zarządzaniu umiejętności i bardzo dobre przygotowanie menedżerskie To był czas zdobywania nowej wiedzy, poszerzania horyzontów, a przede wszystkim nawiązania nowych znajomości, przyjaźni, które trwają do dziś.

  Mgr inż. Katarzyna Łasińska
  Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • STUDIA MBA „OTWORZYŁY” MI GŁOWĘ, PRZEWIETRZYŁY MOJE MYŚLENIE…

  Studia MBA „otworzyły” mi głowę, przewietrzyły moje myślenie…

  Po pierwsze dlatego, że zajęcia pokazywały zarządzanie uniwersytetem z różnych stron, także tych, którymi na co dzień się nie zajmuję: ekonomicznej, księgowej, technicznej, cyfrowej, zapewniania bezpieczeństwa etc.

  Po drugie dlatego, że spotkałam na nich osoby z różnych uczelni, różnych stron Polski i zajmujących różne stanowiska: dzięki temu konfrontowaliśmy się nie tylko z teorią, ale i z praktyką czy prościej mówiąc – problemami, z jakimi borykają się pracownicy wielu działów, problemami, o których nie miałam pojęcia.

  Po trzecie – formuła studiowania sprzyjała rozmowom i spotkaniom, a że przyciąga ona zwykle ludzi kreatywnych, pozytywnie niespokojnych i wiecznie szukających, wkrótce nasz grono stało się gronem przyjaciół, dzielących się ciastem i zadaniami domowymi, dowcipami i dobrymi radami, doświadczeniami i wspólnie spędzonym czasem. Nie wiem, czy jestem dobrą prorektor UAM, ale z pewnością lepszą niż byłabym bez moich studiów MBA.

  Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
  Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Biuro Rekrutacji:
  Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań


  tel.: +48 61 829 2142
  mgr Anna Robaszkiewicz

  fax: +48 61 829-2102
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Dyrekcja programu MBA ZSW

  prof. dr hab. Bogusław Mróz
  MBA UAM-UEP
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  prof. dr hab. Jacek Sójka
  MBA UAM-UEP
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     

  Współpraca dwóch uczelni zapewnia spójny i komplementarny program zajęć oraz nowoczesne formy kształcenia, będące rezultatem wzajemnej wymiany doświadczeń.


  @ Copyright 2009-2020 MBA STUDIA PODYPLOMOWE – ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYŻSZĄ UAM/UEP
  Webdesign M&J Latosińskie. All right reserved.