Panel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

platontv logoSpotkanie absolwentów MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nasi Absolwenci

EDYCJE I – IV: 2010-2018

Absolwenci

Krystyna Brzozowska

Absolwent IV Edycji MBA ZSW
Krystyna Brzozowska

Prorektor PMWSZ w Opolu, Dziekan Wydziału Dietetyki Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Agnieszka Brończyk

Absolwent IV Edycji MBA ZSW
Agnieszka Brończyk

Zastępca dyrektora administracyjnego Collegium Polonicum w Słubicach

Dominika Szymkowiak

Absolwent IV Edycji MBA ZSW
Dominika Szymkowiak

Asystent kierownika Biura Rektora ds. studenckich UAM, Centrum Wsparcia Kształcenia UAM

Andrzej Rzymkowski

Absolwent IV Edycji MBA ZSW
Andrzej Rzymkowski

Saksofonista, Profesor Akademii Muzycznej w Krakowie

Anna Kulpa-Ogdowska

Absolwent IV Edycji MBA ZSW
Anna Kulpa-Ogdowska

Specjalista w Dziale Obsługi Badań Wydziału Humanistycznego
Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

Joanna Kalecińska

Absolwent IV Edycji MBA ZSW
Joanna Kalecińska

Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie w latach 2012-2016

Leszek Szojda

Absolwent IV Edycji MBA ZSW
Leszek Szojda

Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach w latach 2012-2016

Wioletta Fałowska

Absolwent IV Edycji MBA ZSW
Wioletta Fałowska

Z-ca Kwestora ds. Finansowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Artur Stefankiewicz

Absolwent IV Edycji MBA ZSW
Artur Stefankiewicz

Finalista Nagród Naukowych POLITYKI 2016

Jan Kalinowski

Absolwent IV Edycji MBA ZSW
Jan Kalinowski

Akademia Muzyczna w Krakowie

Andrzej Ostrowski

Absolwent IV Edycji MBA ZSW
Andrzej Ostrowski

Kierownik Biura Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Bogumiła Kaniewska

Absolwent IV Edycji MBA ZSW
Bogumiła Kaniewska

Od 1 września 2016 r. Prorektor ds. studenckich UAM, a od  1 września 2020 Rektor UAM.

Radosław Dylewski

Absolwent III Edycji MBA ZSW
Radosław Dylewski

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Anglistyki UAM

Agnieszka Setecka

Absolwent III Edycji MBA ZSW
Agnieszka Setecka

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu

Przemysław Wojtaszek

Absolwent III Edycji MBA ZSW
Przemysław Wojtaszek

Od 1 września 2016 r. Dziekan Wydziału Biologii UAM. Od 1 września 2020 Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów, Szkoła Nauk Przyrodniczych, Szkoła Doktorska UAM

Anna Młynarczyk

Absolwent III Edycji MBA ZSW
Anna Młynarczyk

Kierownik Działu Promocji i Marketingu UAM w Poznaniu

Sławomir Polański

Absolwent III Edycji MBA ZSW
Sławomir Polański

Kanclerz Akademii Morskiej w Gdyni

Karolina Domagalska-Nowak

Absolwent III Edycji MBA ZSW
Karolina Domagalska-Nowak

Kierownik Dziekanatu Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

Mariusz Szynkiewicz

Absolwent III Edycji MBA ZSW
Mariusz Szynkiewicz

Prodziekan ds. studenckich Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu

Sławomir Polański

Absolwent III Edycji MBA ZSW
Sławomir Polański

Kanclerz Akademii Morskiej w Gdyni

Kazimierz Ilski

Absolwent III Edycji MBA ZSW
Kazimierz Ilski

Dziekan Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu

Agnieszka Cybal-Michalska

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Agnieszka Cybal-Michalska

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, w latach 2016-2020.

Maciej Kubicki

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Maciej Kubicki

Od 2012 Prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Chemii UAM w Poznaniu, a od 2020  Dziekan Wydziału Chemii UAM.

Małgorzata Pamuła-Behrens

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Małgorzata Pamuła-Behrens

Kierownik Pracowni Dydaktyki Języków Romańskich Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wojciech Zalewski

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Wojciech Zalewski

Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od stycznia 2017 r.

Jacek Witkoś

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Jacek Witkoś

W latach 2008-2016 Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Karina Kasperek

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Karina Kasperek

Dyrektor Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Marek Nawrocki

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Marek Nawrocki

Od 2012 r. Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym UAM w Poznaniu

Irena Lisowska

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Irena Lisowska

główny specjalista ds. inwestycji, Politechnika Poznańska

Marek Sobczak

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Marek Sobczak

Z-ca Kanclerza ds. technicznych UAM w Poznaniu

Marek Klimecki

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Marek Klimecki

Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Robert Fabiański

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Robert Fabiański

Zastępca Kanclerza ds Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Robert Burba

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Robert Burba

Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Wojciech Dragan

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Wojciech Dragan

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dariusz Bąkowski-Kois

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Dariusz Bąkowski-Kois

Prorektor ds. dydaktyki i rozwoju kadry Akademii Muzycznej w Krakowie

Zdzisław Łapiński

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Zdzisław Łapiński

Od 2012 Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

Krzysztof Szydzisz

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Krzysztof Szydzisz

Profesor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Dyrygent Chóru Kameralnego UAM w Poznaniu

Natalia Chromińska

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Natalia Chromińska

Dyrektor Gabinetu Rektora UAM

Agnieszka Palacz

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Agnieszka Palacz

Od 2014 r. z-ca Kanclerza - Kwestor UAM w Poznaniu

Stanisław Wachowiak

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Stanisław Wachowiak

Kanclerz Uniwesytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Katarzyna Łasińska

Absolwent II Edycji MBA ZSW
Katarzyna Łasińska

Od 26 czerwca 2015 r. Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego

Bogumiła Fliszkiewicz

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Bogumiła Fliszkiewicz

p.o. Dyrektor administracyjny - Kwestor
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Stanisław Wiesław Kuhner

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Stanisław Wiesław Kuhner

Kanclerz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Filip Perucki

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Filip Perucki

z-ca Kwestora - głównego księgowego/specjalista ds. rozliczania projektów unijnych, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Dominika Narożna

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Dominika Narożna

Rzecznik prasowy UAM w latach 2010-2017

Lilianna Czerwińska

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Lilianna Czerwińska

Kierownik Dziekanatu Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wojciech Szafrański

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Wojciech Szafrański

Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego
Wydział Prawa i Administracji

Barbara Łopuszyńska

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Barbara Łopuszyńska

Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Longina Barteczka

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Longina Barteczka

Kierownik Dziekanatu Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Marta Banasiak

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Marta Banasiak

Kierownik Sekcja Informacji i Promocji
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Artur Ratajszczak

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Artur Ratajszczak

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego UAM w Poznaniu

Marek Kłodnick

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Marek Kłodnick

z-ca dyrektora administracyjnego Collegium Polonicum w Słubicach, wspólnej jednostki naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Barbara Starnawska

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Barbara Starnawska

Zastępca kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych
Uniwersytetu Wrocławskiego

Radosław Wilski

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Radosław Wilski

Zastępca Kwestora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cezary Wójcik

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Cezary Wójcik

Doradca Rektora Politechniki Poznańskiej

Ryszard Żukowski

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Tomasz Hoffmann

Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego

Tomasz Hoffmann

Absolwent I Edycji MBA ZSW
Tomasz Hoffmann

Specjalista ds ewaluacji i monitorowania
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej
Profesor Politechniki Koszalińskiej, Wydział Humanistyczny

MBA ZSW logo

Biuro Rekrutacji:
Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań


tel.: +48 61 829 2142
mgr Anna Robaszkiewicz

fax: +48 61 829-2102
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrekcja programu MBA ZSW
 prof. dr hab. Bogusław Mróz

prof. dr hab. Bogusław Mróz

prof. dr hab. Bogusław Mróz
MBA UAM-UEP
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prof. dr hab. Jacek Sójka

prof. dr hab. Jacek Sójka

prof. dr hab. Jacek Sójka
MBA UAM-UEP
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo UAM   logo UEP


Współpraca dwóch uczelni zapewnia spójny i komplementarny program zajęć oraz nowoczesne formy kształcenia, będące rezultatem wzajemnej wymiany doświadczeń.

@ Copyright 2009-2022 MBA STUDIA PODYPLOMOWE – ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYŻSZĄ UAM / UEP
Webdesign M&J Latosińskie. All right reserved.