MISJA - transfer nowoczesnej wiedzy z zarządzania do systemu szkolnictwa wyższego

Szanowni Państwo!

prof. dr hab. Bogusław Mróz

prof. dr hab. Bogusław Mróz

prof. dr hab. Jacek Sójka

prof. dr hab. Jacek Sójka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, zapraszają do uczestnictwa w szóstej edycji studiów MBA - Zarządzanie Szkołą Wyższą.

Studia MBA ZSW, które proponujemy mają za zadanie przygotować Państwa do skutecznego zarządzania organizacjami edukacyjnymi szkolnictwa wyższego oraz organizacji współpracujących. Wychodzimy z założenia, iż przygotowanie menedżerskie przydatne jest we wszystkich typach organizacji, począwszy od wielkich spółek akcyjnych, globalnych firm produkcyjnych i usługowych, a skończywszy na organizacjach dobroczynnych. Różne są cele i strategie, różne są struktury i motywacje ludzi, lecz efektywne zarządzanie jest jedno, a jego sukces zależy od właściwego rozpoznania swoistości danej organizacji i całej branży oraz od umiejętnego wyboru celów strategicznych.

Naszą misją jest zapoznanie obecnych i przyszłych administratorów instytucji edukacyjnych z najbardziej aktualną i wszechstronną wiedzą na temat zarządzania, tak aby wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczne kierowanie organizacją, która jest w stanie w sposób udany realizować swoją misję i konkurować na globalnym rynku. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z uczelnią prywatną czy publiczną, uniwersytetem czy wyższą szkołą zawodową, zasady zarządzania są wspólne, zaś profesjonalne zarządzanie może tylko pomóc w pełnieniu czysto uniwersyteckiej misji. Tradycyjne posłannictwo uniwersytetu musi być jednak wciąż na nowo odczytywane, aby można je było wypełniać w nowych warunkach i aby mogło stać się programem działania.

Dyrekcja programu MBA ZSW

Absolutorium MBA ZSW
Absolutorium MBA ZSW
Dyrekcja programu MBA ZSW
prof. Bogusław Mróz, Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.	 fot. Archiwum prywatne / fot. Wikimedia

prof. Bogusław Mróz, Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. fot. Archiwum prywatne / fot. Wikimedia

prof. Bogusław Mróz, Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
fot. Archiwum prywatne / fot. Wikimedia

Cy Szkoły Wyższe potrzebują menadżerów i czy w Polsce przybywa osób z kompetencjami do zarządzania uczelniami? Rozmowa z Prof. dr hab. Bogusławem Mrozem, pełnomocnikiem Rektora ds. rozbudowy bazy akademickiej na Kampusie Morasko kierownikiem Zakładu Fizyki Kryształów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Dyrektorem Programu MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą.

Czy uczelnie potrzebują menadżerów? Przecież to nie przedsiębiorstwa.

Prof. Bogusław Mróz: Może zacznijmy od dwóch faktów: Po pierwsze, proszę mi wskazać korporację gdzie tylko 40% klientów płaci za usługi. Oczywiście tak naprawdę wszyscy płacą za edukację wyższą poprzez VAT, akcyzę i podatki ale jakąż frustrację musi odczuwać nie palący rolnik - abstynent nie płacący PIT a posiadający dziecko na studiach stacjonarnych w szkole publicznej. Spadek liczby studentów – mniej godzin dydaktycznych można rekompensować większym wysiłkiem naukowym ale „dostawalność” grantów spadła ostatnio do 10%.
Z danych UKF (Uniwersytecka Komisja Finansowa) wynika, że średni przychód z działalności naukowej czyli aktywność w zdobywaniu grantów w Polskich uniwersytetach wyniósł ok. 33 tyś. zł rocznie na osobę, co stanowi mniej niż połowę kosztów zatrudnienia adiunkta.
Fakt 2. to nieprawidłowy rozdział środków pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Albo może lepiej, za mało pieniędzy w Narodowym Centrum Nauki.

Jakie jeszcze czynniki wpływają na ten stan rzeczy?

Oprócz tego, za mało pieniędzy na naukę. Dodatkowo brak strategii dla szkolnictwa wyższego spowodowane powstaniem dwóch konkurujących ze sobą dokumentów (E&Y versus KRASP) spowodowało że ostatnio opublikowany przez MNiSW dokument pt. Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015 – 2030 jest, mówiąc delikatnie, bardzo „miękki”. Dodać do tego można niefrasobliwość uczelni aplikujących o dotacje unijne w latach poprzednich (głownie w POIŚ 13.1 ale nie tylko), która spowodowała, że system ma teraz problem z utrzymaniem infrastruktury.
Biorąc to wszystko pod uwagę odpowiedź jest twierdząca – uczelnie potrzebują menedżerów.

menedżer

menedżer

Czy w związku z tym menadżerowie potrzebują specjalistycznego MBA? Czy nie wystarczą lata praktyki, dzięki którym akademicy uczą się jak zarządzać uczelnią?

Jestem praktykiem zarządzania dużą uczelnią (byłem dyrektorem instytutu, prodziekanem i prorektorem) i mój dysonans poznawczy wzrastał wraz z kolejnymi awansami. Jako prorektor ukończyłem klasyczne studia MBA (program Poznań –Atlanta) i stwierdziłem, że warto przenieść te studia na grunt szkoły wyższej. Chodziło o stworzenie programu akceptowalnego finansowo przez pracodawców (96 % naszych słuchaczy jest sponsorowana), a jednocześnie wypełniać dobrze misję naszego programu czyli transferu nowoczesnej wiedzy z zarządzania do sektora szkolnictwa wyższego.

Jakie kompetencje w szczególności powinny poprawić osoby związane z zarządzaniem uczelniami?

Czego uczymy: przede wszystkim pracy w grupach, przewidywania przyszłości, badania otoczenia. Jestem fizykiem, także na swoich zajęciach uczę zasady zachowania energii co w ekonomii da się przełożyć na hasło Miltona Friedmana, że „nie ma darmowych obiadów”
Nie przepadamy za „silosową” strukturą uczelni, mówimy, że nie wystarczy napisać strategię szkoły – jeszcze trzeba ją umieć wdrażać. Ostatnio dużo pracujemy nad społeczną odpowiedzialnością i etyką biznesu.
Generalnie uczymy podobnie jak w klasycznej wersji executive MBA a więc finansów korporacji, marketingu, zarządzanie, rachunku kosztów, zarządzanie ryzykiem czy umiejętności miękkich.

Czy zaobserwował Pan trend, zgodnie z którym osób umiejących sprawnie zarządzać uczelniami w Polsce przybywa?

Jest nas coraz więcej. Myślę, że to wynika z faktu dojrzewania społeczeństwa, wzrostu jego świadomości ekonomicznej no i odporności na obietnice polityków. Zapraszam na nasze studia www.mba.amu.edu.pl

INN Poland jest patronem medialnym wydarzenia.

Dyplom dla programu MBA ZSW

Dyplom dla programu MBA ZSW

Prof. zw. dr hab Bogusław Mróz jest członkiem kapituły przyznającej nagrodę LUMEN 2015. LUMEN czyli Leaders in University Management to nowa inicjatywa dla praktyków zarządzania uczelniami. LUMENami nagrodzone zostaną najciekawsze, innowacyjne projekty realizowane przez szkoły wyższe w Polsce. Werdykt wyda Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera. Laureaci ogłoszeni zostaną podczas pierwszej w Polsce Konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią, która odbędzie się 23 i 24 listopada w Warszawie. Weźmie w niej udział prawie 200 profesjonalistów, odpowiadających na co dzień za funkcjonowanie najważniejszych polskich szkół wyższych. Inicjatorami LUMENów są Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz PCG Polska - oddział globalnej firmy doradczej Public Consulting Group. Patronat nad nagrodą objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

MBA ZSW logo

Biuro Rekrutacji:
Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań


tel.: +48 61 829 2142
mgr Anna Robaszkiewicz

fax: +48 61 829-2102
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrekcja programu MBA ZSW
 prof. dr hab. Bogusław Mróz

prof. dr hab. Bogusław Mróz

prof. dr hab. Bogusław Mróz
MBA UAM-UEP
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prof. dr hab. Jacek Sójka

prof. dr hab. Jacek Sójka

prof. dr hab. Jacek Sójka
MBA UAM-UEP
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo UAM   logo UEP


Współpraca dwóch uczelni zapewnia spójny i komplementarny program zajęć oraz nowoczesne formy kształcenia, będące rezultatem wzajemnej wymiany doświadczeń.

@ Copyright 2009-2022 MBA STUDIA PODYPLOMOWE – ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYŻSZĄ UAM / UEP
Webdesign M&J Latosińskie. All right reserved.